Obróbka metali CNC – toczenie -elektrodrążenie

//Obróbka metali CNC – toczenie -elektrodrążenie

Produkcja wałków charakteryzuje się stosowaniem technologii np. obróbka skrawaniem  w szczególności toczenie , frezowanie, wiercenie oraz szlifowanie. Przy produkcji wałów można wyodrębnić kilka  etapów cyklu produkcyjnego.

Produkcja wałów – procesy technologiczne.

Pierwszym z nich jest proces przygotowawczy, w którym to przygotowywany jest półfabrykat z którego wykonany będzie wał. Istotne jest dobranie odpowiedniej średnicy danego materiału oraz przycięcia go na przecinarce taśmowej do wymiarów uwzględniających naddatek technologiczny. Kolejnym etapem jest wykonanie w razie potrzeby nakiełków technologicznych. Wykonuje się je w celu uzyskania stabilności materiału w kłach tokarskich oraz splanowanie naddatków poprzez toczenie. Czynność ta należy do obróbki zgrubnej, która charakteryzuje się dużym przekrojem warstwy skrawanej oraz możliwie dużym posuwem roboczym.

W trzecim etapie przy produkcji wałów wyróżnia się działania mające na celu kształtowanie geometrii wału z uwzględnieniem tolerancji kształtu. W tym celu dobierane są narzędzia o odpowiednich właściwościach z przeznaczeniem do konkretnych gatunków materiału z którego wykonany jest wał. W przypadku wałów  wykonywanych z takich stali jak np. 40 HM  posiadających własności mechaniczne znacznie lepsze niż stal konstrukcyjna, dobierany jest zakres posuwu oraz głębokości skrawania .

Warto również, dodać iż wymagana chropowatość powierzchni jest uzależniona właśnie od tychże parametrów jak i od prędkości obrotowej wrzeciona. Do ostatniego już etapu cyklu produkcyjnego należy wykonywanie ubytków w uzyskanym kształcie walcowym, które są realizowane na centrach frezarskich bądź w przypadku wpustów czy zębów za pomocą dłutownicy lub elektrodrążarki drutowej. Niekiedy wały dodatkowo poddawane są procesowi obróbki cieplnej. Ma to na celu uzyskanie lepszych własności mechanicznych. Ostatnim etapem jest stosowanie szlifowania wałków , w której zostaje usunięty naddatek materiału po hartowaniu oraz zostaną uzyskane bardzo dobre właściwości powierzchni oraz geometrii.

 

2019-06-21T05:10:41+00:00Czerwiec 20th, 2019|Nowości|